درباره تیم آژانس کسب و کار رایا

درباره ما رایا

کار ما چگونه شروع شد ؟!

راستش را بخواهید ما کارمان با عشق شروع شد و همگی عاشق کارمان بودیم. کاری که ما راه انداخته ایم ، از مشاغل مختلفی تشکیل شده شاید پنج یا بیشتر!

استارت!

1

شبکه توسعه کسب و کار رایا فعالیت خود را به عنوان یک آژانس کسب و کار در سال 1400 به عنوان کسب و کاری نو با هدف توسعه کسب و کار ها آغاز نمود.

اولین همکاری!

2

رایا در مدت کم آغاز به کار با بیش از 100 کسب و کار ایرانی همکاری و خدمات ثبت اینترنتی مشاغل، تولید محتوای دیجیتالی و خدمات توسعه کسب و کار ارائه نموده است.

هدف ما در رایا

ماموریت آژانس رایا خدمت رسانی و توسعه کسب و کار های کوچک و بزرگ ، داخلی و خارجی با استفاده از ارائه راه حل های هوشمند و نوآورانه با تکیه بر دانش روز و استاندارد های جهانی است .

میخواهیم به کجا برسیم؟!

دست یابی به جایگاه بزرگترین آزانس توسعه کسب و کار در خاورمیانه با استاندارد های  ملی و بین المللی

دپارتمان های رایا

  • دپارتمان ثبت و انتشار آگهی (مشاغل)
  • دپارتمان برنامه ریزی، طراحی و تولید محتوا
  • دپارتمان طراحی سایت و بهینه سازی (SEO)

هوایتان را داریم!

تمامی خدماتی که توسط آژانس کسب و کار رایا انجام میشه ، ضمانت داره!!

خط مشی رایا

7 مورد

آژانس کسب و کار رایا در راستای ایفای رسالت خود خط مشی کیفیت را با الگوگیری از استاندارد ISO 9001:2008 در تمامی دپارتمان‌ ها و خدمات  به شرح زیر تدوین نموده است :

  1. حفظ و ارتقاء سطح رضایت کسب و کار های طرف قرارداد از طریق درک نیازها و انتظارات آنها و تعهد در قبال برآورده‌سازی آن‌ها .
  2. توسعه توانمندی نیروی انسانی متخصص از طریق شناسایی و به کارگیری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقاء سطح آگاهی ، دانش فنی ، مهارت‌های عملی کارمندان با رویکرد آموزش و مدیریت دانش در جهت بهبود کیفیت خدمات.
  3. سازگار نمودن نظام مديريت كيفیت آژانس با سيستم‌های نوين مديريت كيفيت بین المللی.
  4. ارتقا روحیه همکاری ، نظم و انضباط به منظور احترام و برخورد شایسته در سطح اعتبار آژانس کسب و کار رایا
  5. گسترش رویکرد دانش محوری جهت به روزرسانی روندها تا رسیدن به استانداردهای بین المللی.
  6. رعایت هنجارها و الزامات فرهنگی و اجتماعی در ارائه کلیه خدمات جهت ارتقاء سطح فرهنگ سازمان و جامعه.
  7. رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌ها و خدمات سازمان و الزامات قانونی مربوطه .